Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Phần mềm

Xuất Bản Vẽ Cho Một Bộ Khuôn

Ngày Đăng: 23/02/2021 - Lượt xem: 988

Tạo và sử dụng các bản vẽ mẫu có sẵn kết hợp với thông số của khách hàng.

 

  • Sử dụng các chức năng mạnh mẽ cho việc lên các bản vẽ của bộ khuôn bao gồm khả năng tạo các mặt cắt trên đối tượng hở hoặc các hình chiếu.
  • Dễ dàng thêm các bảng kê vật liệu hoặc các bảng thống kê lỗ.
  • Tiết kiệm thời gian trong việc tạo các đường tâm lỗ, gốc tọa độ, và các phần tử ghi chú khác của bản vẽ.
  • Tổng quát bản vẽ với các thông tin được liệt kê đầu đủ như: linh kiện cần đặt hàng, cửa hàng, nhà cung cấp, chất lượng, tài liệu khách hàng, ...
  • Xác định hướng chiếu mong muốn ngay trong quá trình dựng hình và dễ dàng chuyển qua môi trường xuất bản vẽ.
  • Giảm kích thước dung lượng file bản vẽ bằng việc tạo ra liên kết với file gốc.

 

 

 

Phòng Kỹ Thuật - Saeilo Việt Nam

 

 

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả